รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 2020-08-01 12:32:33 98

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร 

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK