รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ม.นครพนม ประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-06-30 17:26:18 343

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมคณบดี-ผู้อำนวยการ ทุกคณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์) มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศให้ทุกคณะทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนการเรียนแบบบรรยายทุกประเภท ผ่านมา 3 เดือน ถึงแม้สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศมีจำนวนลดน้อยลง แต่เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในช่วงเปิดภาคเรียน ทางมหาวิทยาลัยนครพนมได้มีมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร-สำนักงาน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้บริการเจลหรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา การจำกัดผู้เข้าเรียนและการเว้นระยะห่างในห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็น รวมถึงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามอาคารเรียนต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ส่วนกิจกรรมการรับน้องปีนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศยกเลิกไม่ให้มีการจัดกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำลังจะมีการเปิดภาคเรียนนี้ อยากให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ หรือที่เรียกว่า “New Normal” เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจอยู่กับเราไปตลอด ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบไปทั่วโลก เมื่อมีการปรับตัวของสังคมมนุษย์ การจัดการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต้องยึดหลักปฏิบัติตามกรอบของสากล การดำเนินงานต้องมีความรอบคอบให้มากขึ้น สำคัญสูงสุดไม่ใช่แค่เดินตามกรอบแนวปฏิบัติเท่านั้น แต่ความมีศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องเป็นสถาบันที่ปลอดจากการแพร่กระจายโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ กล่าว.

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=644250626300320&__tn__=-UC-R

HOT LINK