รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดี ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

รก.อธิการบดี ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-06-05 16:45:09 104

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและนำพามหาวิทยาลัยนครพนมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK