รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม จัดอบรมการใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์แก่บุคลากร พร้อมรับนโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม จัดอบรมการใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์แก่บุคลากร พร้อมรับนโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-06-05 14:00:55 225

    ระหว่างวันที่ 4 -5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เวลา 08.30 -17.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom โดยมีบุคลากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ นายสุชาติ ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายวิฑูรย์ ตะนัยชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอัครเดช คิดการงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายธรรมวัฒน์ วะบังลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรม

    ภาพ/ข้อมูล : นายอัครเดช คิดการงานHOT LINK