รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุม คกก. เตรียมผลิตทีวีออนไลน์ (NPU Channel) ดันเนื้อหาหลากหลายเจาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ม.นครพนม ประชุม คกก. เตรียมผลิตทีวีออนไลน์ (NPU Channel) ดันเนื้อหาหลากหลายเจาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-06-01 12:09:03 350

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม (NPU Channel) เพื่อผลิตรายการ สื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค ไลน์ และยูทูบ โดยจะร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งทีมเข้าผลิตรายการ พร้อมดึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา เพื่อความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK