รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

มนพ. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2020-05-29 11:39:57 315

วันที่ 28 พฤาภาคม 2563 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดําเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และได้เชิญมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมเป็นหน่วยการจ้างงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับกําลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทํางานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้ดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)จำนวน 70 อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

HOT LINK