รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

ม.นครพนม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-05-22 15:36:15 213

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ลานวงเวียน สาขาวิชาประมง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) อาจารย์ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ดำเนินการปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการปลูกต้นไม้ในครั่้งนี้มีต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 100 ต้น ซึ่งมี 2 สายพันธุ์ได้แก่ ต้นหว้าอินเดีย และต้นกันเกรา


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK