รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล Best Oral Presentation award จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล Best Oral Presentation award จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-05-14 16:46:19 532

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล Best Oral Presentation award จากการนำเสนอโครงการวิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  และ อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ ในครั้งนี้ด้วย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ เป็นหนึ่งในเจ็ดนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 โดยโครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจเชิงแอบอินิชิโอของการออกแบบโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์เพื่อเหมาะสมต่อการถอดรหัสลำดับดีเอ็นเอด้วยรูนาโน  (Ab initio exploration of MoS2-based designs suitable for DNA sequencing with nanopore)  หากดำเนินการศึกษาวิจัยจนสำเร็จตามกระบวนการแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง Biosensor ที่นำไปใช้ในการช่วยถอดลำดับรหัสดีเอ็นเอ สามารถทราบผลถอดรหัสได้รวดเร็วกว่าอุปกรณ์แบบดั้งเดิม ราคาประหยัด และสามารถพกพาออกพื้นที่ภาคสนามได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ต้อนรับคณะทำงานโครงการ Multi Mentoring System (MMS) ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ของ ม.นครพนม

ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK