รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม ร่วมมอบห้องความดันลบแบบชั่วคราว (Temporary Negative Pressure Room) สำหรับผู้ป่วย COVID-19

วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม ร่วมมอบห้องความดันลบแบบชั่วคราว (Temporary Negative Pressure Room) สำหรับผู้ป่วย COVID-19

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-05-07 09:55:23 220

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และชมรมการกุศลธาตุพนม เข้ามอบห้องความดันลบแบบชั่วคราว (Temporary Negative Pressure Room) สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นายแพทย์มนู วงศ์ชัยโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายธนกฤต จุรีมาศ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ แขกผู้เกียรติและนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม เข้าร่วมพิธีส่งมอบ

ห้องความดันลบแบบชั่วคราว (Temporary Negative Pressure Room) เป็นความร่วมมือกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และชมรมการกุศลธาตุพนม และมีสาขาวิศวกรรมพลังงานและสาขาช่างไฟฟ้าเป็นผู้ประดิษฐ์ สร้างห้องขนาด 2.7 x 2.9 x 2.2 เมตร จัดทำโครงโดยใช้ท่อ PVC และคลุมด้วยพลาสติกใสชนิด Food grade ความหนา 0.5 มิลลิเมตร และอุปกรณ์อบฆ่าเชื้อ ซึ่งผลการทดสอบสมรรถภาพห้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยมีอุณหภูมิภายในและภายนอกหน้าต่างที่ต่างกันที่ 2 องศา มีปริมาณการไหลของอากาศที่ 430 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (มากกว่า  12 ACH) ตรวจค่าความดันภายในห้องไม่น้อยกว่า 2.5 ปาสกาล (Pa) โดยวัดค่าจริงได้ที่ 7-13 Pa โดยหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลฯ จะนำไปใช้เป็นห้องที่ใช้เพื่อการดูแลและแก้ไขภาวะวิกฤตในผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจที่สงสัยจากโรค COVID -19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ 

☺️เราจะผ่าน COVID-19 ไปด้วยกันค่ะ


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK