รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ เตรียมจำหน่ายสู่ท้องตลาด

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ เตรียมจำหน่ายสู่ท้องตลาด

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-05-01 15:46:32 807

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม (NPUBI) เพื่อพัฒนากิจการจากภูมิปัญญาของชุมชนและในภูมิภาค ณ ห้อง Innovation Hub ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล

    ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีความโดดเด่น และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย ที่ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. เห็ดหลินจือแปรรูป “ศจีรัตน์” จาก อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ภายใต้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เห็ดหลินจือแดงสกัด ตรา SAJEE

2. นพรัตน์ฟาร์ม ผลิตภัณฑ์จาก “มะม่วงหาว มะนาวโห่ แบบชงดื่ม ตรา PINK-C” จาก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

3.แคบหมูโบราณ สูตรคุณยายต้นตำรับความอร่อย “ตรา แคร์นัท” จาก อ.นาแก จ.นครพนม และ

4.ธุรกิจบริการ “วังฝั่งแดง ฟาร์ม” จำหน่ายฟางก้อน และรับจัด event

    โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม (NPUBI) เป็นการเสริมสร้างนวัตกรรม และเกิดผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) จากภูมิปัญญาของชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK