รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.สาขาการจัดการกีฬา และ นศ.สาขาพยาบาลศาสตร์ ม.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จากการประกวดคลิปการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี

นศ.สาขาการจัดการกีฬา และ นศ.สาขาพยาบาลศาสตร์ ม.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จากการประกวดคลิปการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-03-24 18:32:57 1,530

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 2 จากการประกวดคลิปรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น โดยใช้การออกกำลังกายแบบ Aerobic Exercise เป็นสื่อกลาง จัดการประกวดโดย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

คลิป Aerobic Exercise จากทีมการจัดการกีฬา

ภาพ : สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ข้อมูล : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK