รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.สาขาวิชาไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จากการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ครั้งที่ 28

นศ.สาขาวิชาไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จากการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ครั้งที่ 28

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-03-20 13:25:57 590

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดี กับนายปฏิพล  นนทะวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (Wordskill Thailand 2020) จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สถาบันฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 นายปฏิพล  นนทะวงษา สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทนเยาวชนผู้เข้าแข่งขันสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และทำการแข่งขันกับตัวแทนเยาวชนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับชาติแข่งขันระดับอาเซียนต่อไป โดยได้แข่งติดตั้งระบบทำความเย็น ใช้เวลา 8 ชั่วโมง และ แข่งการแก้ไขปัญหาระบบทำความเย็น 2 ชั่วโมง ซึ่งผลงานได้ทำงานได้ดี ติดตั้งระบบทำความเย็นได้เสร็จก่อนเวลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 คณะกรรมการจะทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับชาติ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

ภาพ/ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรียบเรียงข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK