รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม ตรวจคัดกรองเข้มบุคลากรเข้า-ออก หวั่นรับเชื้อโควิด-19

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-03-17 16:56:39 529

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุดภายในหน่วยงาน และการให้คำแนะนำป้องกันการติดเชื้อ

"มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตระหนักถึงสถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกท่านตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงานทุกครั้ง พร้อมกันนี้ฝากให้บุคลากรและนักศึกษา หมั่นสังเกตอาการของตนเองสม่ำเสมอ และสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่คนอื่น ๆ " อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ กล่าว.

นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ ยังได้นำสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ทางคณะได้ผลิตขึ้น นำมาแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในที่ประชุมอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=578994982825885&__tn__=-UC-R

HOT LINK