รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.ท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “OPEN HOUSE HOH และการบรรยาย มุมมองใหม่กับอาชีพบนเรือสำราญ”

ว.ท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “OPEN HOUSE HOH และการบรรยาย มุมมองใหม่กับอาชีพบนเรือสำราญ”

นายณัฐพงศ์ จันทร 2020-03-17 10:17:54 193

วันที่ 15 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม“OPEN HOUSE HOH และการบรรยาย มุมมองใหม่กับอาชีพบนเรือสำราญ” เพื่อให้ความรู้เรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวบนเรือสำราญ แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมี รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กล่าวรายงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีนายวีระเดช ฤทธิชัย นายกสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการท่องเที่ยวบนเรือสำราญนั้นก็คาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยม ได้รับการดูแลที่ดีจากพนักงาน การคัดเลือกพนักงานที่เข้าทำงานบนเรือสำราญจึงได้มีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก แต่ผลตอบแทนสำหรับพนักงานก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งส่วนของภาคการศึกษาและส่วนของภาคเอกชน ในการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติมืออาชีพบนเรือสำราญรวมถึงด้านการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนความรู้ และการบรรยายครั้งนี้ จะช่วยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ และเป็นทางเลือกในการต่อยอดในอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK