รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดเสวนาวิชาการ “สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” ในเทศกาล ฟังลำ-กลางแปลง-ริมโขง

ม.นครพนม จัดเสวนาวิชาการ “สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” ในเทศกาล ฟังลำ-กลางแปลง-ริมโขง

นายณัฐพงศ์ จันทร 2020-02-24 09:43:12 257

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 16.00 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสต์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานเทศกาล ฟังลำ-กลางแปลง-แคมโขง การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และงานเสวนาวิชาการ “สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” โดยมีอาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ณ ลานด้านหน้าพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

โดยหลังจากเปิดกิจกรรม ได้จัดให้มีการฉายหนังสั้นกลางแปลงริมน้ำโขง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีการเสวนาวิชาการ "สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการทางด้านภาพยนตร์ คุณธีรยุทธ วีระคำ ผู้กำกับสารคดีอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสารคดี และอาจารย์ณรงฤทธิ์ สุมาลี อาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดนครพนม และผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาการผลิตหนังสั้น และเพลิดเพลินกับการชมหนังกลางแปลงริมแม่น้ำโขง

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK