รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดเวทีเตรียมพร้อมการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

มนพ. จัดเวทีเตรียมพร้อมการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-17 14:14:34 282

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน มีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในโครงการ ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมรวี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนักศึกษาของแต่ละทีมได้ทำการนำเสนอโครงการต่อที่ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังคำชี้แนะจากประธานและคณะกรรมการ ก่อนที่นักศึกษาแต่ละทีมจะนำเสนอผลงานร่วมกับทีมธนาคารออมสิน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 นี้ ส่วนทีมที่ผ่านการพิจารณาโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2563 มีจำนวน 9 ทีม ดังนี้

1.โครงการพัฒนาเครื่องจักสานสู่มาตรฐานสากลชุมชนนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จากทีมวิทยาลัยนาหว้า

2.โครงการพัฒนาผ้าย้อมโคลน จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเรณูสู่อาหารแห่งอนาคต จากทีมสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี และคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.การออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดจักสานหวายและไม้ไผ่โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่บ้านมูลฮิ้น จังหวัดนครพนม จากทีมสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

5.แปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด อาหารแปรรูป จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

6.ชุมชนท่องเที่ยวนาถ่อน ไทยกวน นครพนม จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

7.การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ (โฮมสเตย์ท่าอุเทน) จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

8.การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านพิมาน จากทีมวิทยาลัยธาตุพนม และสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

9.ตะกร้าจากเส้นพลาสติก จากทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=561389047919812&__tn__=-UC-R

HOT LINK