รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ม.นครพนม จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-02-17 09:10:47 250

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น รอบโลกกับกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, กาชาดไทยและยุวกาชาด, บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดและการบริกาชุมชน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

    นายพาสุ พรหมประกาย ประธานชมรมอาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกชมรม ฯ ได้เรียนรู้การเป็นอาสายุวกาชาด ได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือด้านจิตอาสาอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ และเพื่อสร้างเยาวชนให้มีคุณสมบัติของการเป็นอาสายุวกาชาดที่มีทัศนคติที่ดี คิดบวด ทำดี มีพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี ๆ ให้แก่สังคม

    โครงการจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรีโครตบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK