รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับ "มูลนิธิซิโก้" เปิดสอนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน จ.นครพนม

ม.นครพนม ร่วมกับ "มูลนิธิซิโก้" เปิดสอนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน จ.นครพนม

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-02-14 15:43:24 481

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการสอนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน จ.นครพนม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ,ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ,สมาคมการค้ากลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำโขง, เทศบาลตำบลธาตุพนม และมูลนิธิ ซิโก้ 

กิจกรรมมีการวอร์มร่างกายสร้างความอบอุ่นและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อก่อนลงสู่สนาม รวมถึงการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านกีฬาฟุตบอล โดยมี ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (โค้ชซิโก้) ประธานมูลนิธิซิโก้ เป็นผู้นำฝึกสอนทักษะ พร้อมกับสมาชิก อาทิ "โค้ชรุ่ง" ใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ ,"โค้ชบอย" อ.บัณฑิต เทียบทอง และ "โค้ชชาย" ธนากร กิตติธรรม มาร่วมเป็นวิทยากรสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเด็ก-เยาวชน เพื่อเป็นการบูรณาการเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและด้านการกีฬา ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขป้องกัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 และเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกในด้านทักษะกีฬาฟุตบอล เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะชีวิต พร้อมกับการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้มอบลูกฟุตบอลให้กับหน่วยงานเพื่อนำไปพัฒนาเยาวชนทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างซิ้น เทศบาลตำบลปลาปาก เทศบาลตำบลธาตุพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา "มูลนิธิซิโก้" ได้มอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดนครพนมไปแล้ว 32 แห่ง เพื่อใช้ในการฝึกสอนทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=556729945052389

HOT LINK