รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เดินหน้าพัฒนาแนวทางการขยายพันธ์โคเนื้อแบรงกัส NPU BEEF

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เดินหน้าพัฒนาแนวทางการขยายพันธ์โคเนื้อแบรงกัส NPU BEEF

นางสาวศิริภรณ์ ปู่แก้ว 2020-02-13 19:28:05 673

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข  และ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนในโค จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้เข้าร่วมกับฟังการหาแนวทาง เพื่อพัฒนาและเดินหน้าสานฝัน NPU BEEF

รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ และคณะฯ ได้ให้แนวทางการขยายพันธุ์โคเนื้อแบรงกัส ว่า การค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิปศุสัตว์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตสัตว์พันธุ์ดีและการกระจายของสัตว์พันธุ์ดีออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การย้ายฝากตัวอ่อน (embryo transfer) เป็นเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตปศุสัตว์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาปศุสัตว์พันธุ์ดีให้กระจายออกไปได้อย่างกว้างขวาง ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะย่นเวลาการพิสูจน์พ่อพันธุ์ เพิ่มความแม่นยำในการทดสอบพันธุ์ของพ่อพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธุ์ดีโดยดึงเอา พันธุ์ดีจากสายของแม่ เข้ามามีบทบาทในการสร้างพันธุ์ดีอีกด้วย ความสำคัญตรงจุดนี้ทำให้พันธุ์ดีทางสายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ได้ถูกกระจายพันธุ์ออกไปพร้อมๆ กัน

และเมื่อเวลา 10.00 น. คณะผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้ทำการสุ่มสำรวจความสมบูรณ์พันธุ์ของโคเนื้อแบรงกัส เพศเมีย และทำการวางแผนเพื่อกำหนด การใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน โคเนื้อแบรงกัส


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK