รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กิจกรรมพบปะนักศึกษาต่างชาติ เพื่อติดตามการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

กิจกรรมพบปะนักศึกษาต่างชาติ เพื่อติดตามการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-07 15:37:56 155

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อติดตามการใช้ชีวิตนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ได้สอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหา-อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังความต้องการของนักศึกษาที่อยากให้ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงด้านความปลอดภัยนักศึกษาในหอพัก 

นางสาวสุกดาวอน ดวงสะหว่าง นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศลาว กล่าวว่า อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาบ่อยมากขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการพบปะพูดคุยร่วมกัน และการหารายได้เสริมจากการศึกษาเล่าเรียน. ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้รับปากที่จะสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มนักศึกษาต่างชาติได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น รวมถึงการจัดหาร้านค้าประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหารายได้เสริม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

นอกจากนี้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า จึงเน้นย้ำให้นักศึกษาให้รู้จักวิธีการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าในระยะนี้ด้วย

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK