รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม บูรณาการความร่วมมือแขวงทางหลวงนครพนม เตรียมจัดระบบสาธารณูปโภค พร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง

ม.นครพนม บูรณาการความร่วมมือแขวงทางหลวงนครพนม เตรียมจัดระบบสาธารณูปโภค พร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-06 15:38:52 146

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ล่าสุดวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เพื่อสำรวจบริเวณพื้นที่ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ที่อาจจะได้รับผลกระทบกับสภาวะแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมได้พูดคุยหารือกับแขวงทางหลวงนครพนมในการนำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังของอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน สำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดระบบและแก้ไขปัญหาของการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK