รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มพูนศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ แก่ นร.รร.อนุบาลนครพนม จ.นครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มพูนศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ แก่ นร.รร.อนุบาลนครพนม จ.นครพนม

นายธนเดช ภาวรัศมิ์ 2020-01-27 15:05:40 165

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SC/MEP ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 

โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้ นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 มีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา. 2.กิจกรรมอากาศและและแรงดัน. 3.กิจกรรมท่อลำเลียงใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่  และ 4.กิจกรรมแผนที่ดาว

และสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่  1.กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา. 2.กิจกรรมกรดและเบส. 3.กิจกรรมการทดสอบสารอาหาร. 4.กิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK