รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดี มนพ. ประชุมแนวทางรับสมัครนักศึกษา ปี 2563 พร้อมมั่นใจทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน

รก.อธิการบดี มนพ. ประชุมแนวทางรับสมัครนักศึกษา ปี 2563 พร้อมมั่นใจทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-14 17:35:57 700

วันที่ 14 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องพนมรวี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือการหารือถึงแนวทางการรับเข้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยขณะนี้พบข้อมูลว่ามียอดของจำนวนนักเรียนสมัครเข้าสู่ระบบการรับเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรับเข้าของนักศึกษา ประเภทการรับรอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2563 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กล่าวว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นการสานงานต่อจากแผนงานเดิมที่ได้วางไว้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อแนวทางจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นักเรียนรวมถึงผู้ปกครอง ได้เชื่อมั่นในระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK