รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สร้างชื่อเสียง! นักศึกษา มนพ. เข้ารับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563” จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สร้างชื่อเสียง! นักศึกษา มนพ. เข้ารับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563” จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-10 17:49:44 313

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ นายวันเฉลิม อุปราคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย คือ น.ส.ขวัญชนก พวงพันธุ์อวน นักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และ น.ส.เมษา จันทร์แดง นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับโล่รางวัลและรับฟังโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK