รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมทีมนักวิจัยท่องเที่ยวทางน้ำ ก่อนนำเสนอข้อมูลเข้าสู่แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัด

มนพ. ประชุมทีมนักวิจัยท่องเที่ยวทางน้ำ ก่อนนำเสนอข้อมูลเข้าสู่แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัด

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-09 14:59:39 210

วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องพนมบุหรง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมคณะทำงาน โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาแผนการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดนครพนม เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา-อุปสรรค ของการดำเนินงานหลังจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนมได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอแผนเข้าสู่จังหวัด เพื่อยกระดับพื้นที่ชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=534119970646720&__tn__=-UC-R

HOT LINK