รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมแผนงานสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกปีงบประมาณ 2563 เน้นคอนเทนต์ที่หลากหลาย และเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้น

มนพ. ประชุมแผนงานสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกปีงบประมาณ 2563 เน้นคอนเทนต์ที่หลากหลาย และเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้น

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-11-09 11:42:31 481

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อประธานในที่ประชุม พร้อมร่วมพูดคุยหารือถึงแผนการดำเนินงานงานที่ชัดเจนและเชิงรุกมากขึ้น บูรณาการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทุกคณะ/วิทยาลัย ร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเข้าถึงส่วนกลาง เพื่อความรวดเร็วในการเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะเห็นคอนเทนต์ที่หลากหลายในสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารได้หลาย ๆ ช่องทางพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ ให้เข้าถึงผู้รับสารง่ายขึ้น ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมดำเนินงาน เพื่อกำหนดทิศทางของสื่อแต่ละประเภทให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้พูดคุยหารือเตรียมจัดงานเปิดตัวสถานีวิทยุ FM 102.50 MHz. ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=486373418754709

HOT LINK