รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว 2019-11-08 20:10:16 455

วันที่ 8 พ.ย. 2562 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน มอบไก่ไข่พร้อมโรงเรือน 200 ตัว พร้อมโรงเรือน แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ ได้มอบไก่ไข่ 200 ตัว พร้อมโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ และอาหารไก่ มูลค่ารวมกว่า 1.53 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อหวังให้เด็กในโรงเรียนชนบทได้กินไข่อย่างน้อยปีละ 120 ฟอง โดยได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี และช่วยเหลือเยาวชนในชนบทแล้วกว่า 127 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 40 จังหวัด 


โชอิจิ โอกิวาร่า ประธานส่วนการศึกษาคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่เป็นอาหารกลางวัน และยังเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ที่จะให้ขยายโครงการไปทั่วประเทศ โดยปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่ JCC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการ ให้การสนับสนุนโรงเรียนไปแล้วรวม 127 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 35,941 คน ครอบคลุม 40 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 28.50 ล้านบาท

ด้าน นายวราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 3 ด้าน คือ

1. ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงและการบริหารจัดการ จัดทำคู่มือการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับครูและนักเรียน เพื่อให้เลี้ยงและจัดการได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์ ให้กับโรงเรียนผ่านระบบสมาชิกโครงการ และ

3. ร่วมติดตามโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่สัตวบาลจะไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ 5 ความช่วยเหลือที่ซีพีเอสสนับสนุนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ คือ โรงเรือน อุปกรณ์เลี้ยงไก่ ไก่ไข่จำนวน 200 ตัว อาหารไก่ฟรี 60 สัปดาห์ และมีสัตวบาลเข้ามาให้ความรู้เป็นเวลา 1 ปี

ด.ช. ธนาธรณ์ โกพล อายุ 12 ปี ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ผู้รับหน้าที่เลี้ยงไก่ กล่วว่า ได้รับไก่ไข่จากซีพีเอฟเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ไก่ออกไข่เฉลี่ยวันละ 170-180 ฟอง ให้อาหารไก่วันละ 1 มื้อ ทางโรงเรียนนำไข่ไปประกอบอาหารหลากหลายเมนู รับประทานไข่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 6 ฟอง “เด็กนักเรียนทั้งหมดมี 166 คน ได้รับประทานไข่เฉลี่ยวันละ 1 ฟอง หากเหลือจะนำไปจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 50 บาท มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ จุดเด่นของไข่ในโรงเรือนแห่งนี้ คือ สดใหม่ ปราศจากสารเคมี รายได้จากการขายไข่วันละ 100-200บาท เก็บเข้าสหกรณออมทรัพย์ของโรงเรียนต่อไป”

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_130920

HOT LINK