รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดงานวิ่งการกุศล “วิ่งสาดสี TSIC COLOR RUN 2019” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

มนพ. จัดงานวิ่งการกุศล “วิ่งสาดสี TSIC COLOR RUN 2019” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-15 17:21:08 367

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวิ่งสาดสี TSIC COLOR RUN 2019 เพื่อเป็นการจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมวิ่งสาดสี TSIC COLOR RUN 2019 ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ยังเป็นการวิ่งเพื่อการกุศล นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม อีกด้านหนึ่งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้จัดงาน และการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้มาตรฐานการจัดงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท RICOH ,บริษัท V MEN และบริษัท โตโยต้าเจริญศรี (จังหวัดนครพนม) เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีนักวิ่งให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/tsicnputhailand/photos/?tab=album&album_id=2772059679479751&__tn__=-UC-R


HOT LINK