รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดี มนพ. มอบนโยบายการบริหารงานแก่วิทยาลัยการบินนานาชาติ

รก.อธิการบดี มนพ. มอบนโยบายการบริหารงานแก่วิทยาลัยการบินนานาชาติ

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2019-10-15 12:31:33 467

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารงานของวิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมส่งมอบงานให้กับ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK