รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

มนพ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-10-13 15:15:16 295

วันนี้ 13 ตุลาคม 2562) เวลา 07:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูปบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ริมแม่น้ำโขง

และใน เวลา 09.00 น. นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำบุคลากรเดินทางไปประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


ภาพ-ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

#ข่าวมหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK