รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-10-04 17:58:19 509

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.satit.npu.ac.th

ประกาศรับสมัคร ::: http://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1570185948

HOT LINK