รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดอบรมผู้ประกอบการด้านผ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดออนไลน์

ม.นครพนม ร่วมกับ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดอบรมผู้ประกอบการด้านผ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดออนไลน์

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-19 10:58:00 311

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ ห้องไอฮอลล์ 2 โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การขายออนไลน์ ตามโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “อบรมสร้างโอกาสการขาย เพิ่มรายได้ด้วยการค้าออนไลน์” มีผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามุก ผ้าย้อมสมุนไพรไม้มงคล และผ้าพื้นเมือง เข้าร่วมอบรมจำนวน 85 ราย

การจัดอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการระดมสมอง (กระบวนการกลุ่ม) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เช่น เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การสื่อสารและการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การออกแบบเนื้อหา (Content) เพื่อการสื่อสารทางตลาดดิจิทัล (ตลาดออนไลน์) ให้สอดคล้องกลับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค CALL TO ACTION กลยุทธ์ทางการขาย เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วย Smart phone เพื่อส่งเสริมยอดขาย รวมถึงช่องทางการโพสต์ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายให้ความรู้ อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและโพสต์ขายสินค้า เพื่อนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มรายได้บนสื่อออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น

ภาพ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม,งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อมูล : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพ  NPUFamily    ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นครพนม - NPUBI


HOT LINK