รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. เข้าศึกษาดูงานวิจัยการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มนพ. เข้าศึกษาดูงานวิจัยการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-08-21 10:15:18 518

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหารคณะเกษตรและเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ

นอกจากนี้ นายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชมงานด้านปศุสัตว์ อาทิ ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน และโคเนื้อภูพาน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการศึกษางานวิจัยของการพัฒนาสายพันธุ์ต่าง ๆ ในงานด้านปศุสัตว์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดและพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนมในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=435060033886048&__tn__=-UC-R

HOT LINK