รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2019-08-12 20:35:07 511

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

HOT LINK