รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มนพ. ร่วมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-05-08 14:01:49 249

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามชมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค รวมระยะทางเสด็จ 6.77 กม. ซึ่งเปิดให้ประชาชนเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

ขณะที่พสกนิกรจังหวัดนครพนมทุกหมู่เหล่า ได้มีการติดตามพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของอาณาประชาราษฎร์ เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศว่าเป็นพระราชา พระมหากษัตริย์ของประเทศโดยสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากประชาชนและนานาอารยประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ ดั่งพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://goo2url.com/bFk7c

HOT LINK