รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหยูนหนาน หมิงจู่ ประเทศจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

มนพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหยูนหนาน หมิงจู่ ประเทศจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-03-12 14:05:06 279

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.15 น. ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ รศ.ดร. Yang Hongyan คณบดีสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหยูนหนาน หมิงจู่ ประเทศจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะการทำหลักสูตร 3+1 และ 2+2 ของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการทำงานวิจัยและขอทุนวิจัยระหว่างศูนย์ NPU GMS และ Lanxiang Mekong Vicational School ในประเทศจีน


ภาพ/ข้อมูล : ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK