รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดประกวด PRODUCT Design Contest การสร้างสรรค์ผลงานและการออกแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน

มนพ. จัดประกวด PRODUCT Design Contest การสร้างสรรค์ผลงานและการออกแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2019-02-27 10:10:14 315

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เขตพื้นที่ดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดประกวด PRODUCT Design Contest การสร้างสรรค์ผลงานและการออกแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Workshop New Entrepreneurs นำทีมโดย ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี และคณะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดแนวคิดและไอเดียในการพัฒนาผลงานที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้

รางวัลที่ 1 เจลล้างมือรักษ์โลก จากวิทยาลัยธาตุพนม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมการออกแบบเครื่องดนตรีอีสาน แคนพญานาค จากวิทยาลัยนาหว้า 

 รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 2 ทีมไผ่สาน พานบุญ จากวิทยาลัยนาหว้า และทีม FOOD CONNEXT เห็ดกรอบ จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี 

นอกจากการประกวดผลงานแล้วยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินธุรกิจโดยใช้ BMC เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งธุรกิจด้านนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะสร้างผู้ประกอบการได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

ภาพการประกวดทั้งหมด : http://bit.ly/2XqsKoI

ภาพ/ข่าว : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม 

HOT LINK