รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดอบรม “เตรียมเครื่องมือให้พร้อม สำหรับว่าที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล หัวข้อ “ปลุกแรงบันดาลใจ สู่ดีไซน์กระบวนการคิด” สร้างแรงบัลดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

มนพ. จัดอบรม “เตรียมเครื่องมือให้พร้อม สำหรับว่าที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล หัวข้อ “ปลุกแรงบันดาลใจ สู่ดีไซน์กระบวนการคิด” สร้างแรงบัลดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2019-02-27 08:59:11 287

วันที่ (20 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลป์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการอบรม “เตรียมเครื่องมือให้พร้อม สำหรับว่าที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล หัวข้อ “ปลุกแรงบันดาลใจ สู่ดีไซน์กระบวนการคิด” โดย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้

การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ และส่งการการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านแนวทางของการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ให้สามารถเรียนรู้แนวทางในการออกแบบกระบวนการคิดเพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Product Officer & Co-Founder, AIRPORTEL Co.,Ltd. ผู้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจการรับขนส่งกระเป๋าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทย ซึ่งมีอายุเพียง 25 ปี กับการประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท ได้มาเล่าและแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์ จากแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วม 200 คน โดยบรรยายในการอบรม ช่วงเช้าเป็นการบอกเล่าสร้างแรงบันดาลใจ และในช่วงบ่ายเป็นการ Workshop สร้างการออกแบบกระบวนการคิด (Design Thinking) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


ภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=345740072818045

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK