รอบรั้วกันเกรา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.เปิดกิจการร้านค้า

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว 2018-08-24 10:42:14 288

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2561 เวลา 11.29 น. อาจารย์พูลทรัพย์ ศิริสานต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจการร้านค้าใหม่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานคณบดี ลักษณะร้านเป็นตู้สีเขียว/ขาว ดัดแปลงมาจากรถลาก และต่อเติมให้มีลานนั่งพัก นั่งเล่น

������� ร้านค้าดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี, บุคลากร และนักศึกษา รวมไปถึงผลภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ อาทิเช่น เค้กกล้วยหอม กล้วยฉาบ น้ำนมข้าวโพด เป็นต้น กิจการร้านค้าเปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์�

HOT LINK