ประกาศ มนพ./การจัดการเรียนการสอน

  • Home
  • ประกาศ มนพ./การจัดการเรียนการสอน
  • ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2021-01-19 11:36:16 337

HOT LINK